Program

Fredag 19:00 ”Att bli bevarad” I,  Hebr 10:19-25  Sverre Böe, via länk på  missionsgården. Servering med kaffe/te/saft och glasstrut.

Lördag 15:30  ”Omsluten och älskad” Ps139 Enklare bibelvandring, andakt Rickard Jonston, samling vid missionsgården. Ta med egen fika.

Lördag 17:30 Varmkorv

Lördag 19:00 ”Att bli bevarad” II,  Hebr 10:19-25 Sverre Böe, via länk på  missionsgården.    Servering av kaffe/te/saft och glasstrut.

Söndag 10:00   Enklare bibelvandring,  ”Förlorad och återfunnen” Joh 10:27-28 andakt Rickard Jonston, samling missionsgårdens flaggstång.  Ta med egen fika.

© 2020 ELM Falketorp. All Rights Reserved