Besöksgrupp Skenäs

Vi har pausat våra Skenäs-besök, men hoppas att vi kan återuppta dessa senare.
Utvärdering och samtal med anstaltsledningen pågår.

Den kristna besöksgruppen ”Falketorparna” besöker Skenäs öppna anstalt den andra och sista tisdagskvällen i varje månad.
Aktiviteten brukar vara volleyboll och därefter samling i matsalen med samtal och fika med (oftast) hembakt bröd.
Kontaktperson för besöksgruppen är Nils-Bertil Bertilsson 0739330834

© 2020 ELM Falketorp. All Rights Reserved