Hobby

Varannan fredag kl. 18.00 samlas barn mellan 5 och 12 år. Först har vi en samling med alla barnen där vi sjunger och har en andakt. Sedan går barnen iväg till olika aktiviteter. De snickrar, pysslar, syr, målar, och några är i köket och ordnar fika. De äldsta barnen kan spela spel. Till sist fikar vi och har en gemensam aftonbön. När klockan är 20.00 åker vi hem.

Kontaktpersoner för hobbyn är:
Iréne: 0125 – 330 83
Carl-Johan: 0125 – 70023

När man börjar högstadiet och “vuxit ifrån” hobbyn, är man välkommen att fortsätta i ungdomsgruppen.