Möten

LÖRDAGSMÖTEN är våra huvudsamlingar.
Då gästas vi av en predikant, som talar över ett visst ämne. Mötet leds av någon i värdgruppen. Sång och musik är ett viktigt inslag i mötet. Efteråt fortsätter gemenskapen vid fikaborden med samtal och avslutning.

BIBELTIMME MED GEMENSAM BÖN
I regel en söndag i månaden. Harald Waldemarson leder. Vi avslutar med gemensam bön.