april-1
april-2
april-4

 

Att leva i tro

Augusti 2017

1Ti19:00Sång på Kvarnberget

Sång, andakt och fika.

611:00Gudstjänst på Capella Ecumenica

Harald Waldermarson, Anders Andersson kör
Båt från Kungshällsudden kl.10.00 och 10.30

1919:00Upptakt

Andakt värdgruppen

2610:00Arbetsdag
2718:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

September 2017

913:30Barnläger
1011:00Barnlägeravslutning för hela familjen
1114:00Symöte
1715:00Övning “Vikbolandet sjunger” Sion Östra Ny
2319:00”Guds ord till mig” Ps. 119:105

Hjalmar Unosson

29Fr18:00Hobby

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.