april-1
april-2
april-4
Kors1

November 2019

414:00Symöte
7To20:00Jaktläger “Vaksamhet och väntan”, se utökat program

Bo Svensson
Ola Johansson

15Fr18:00Hobby
22Fr18:00Hobby
2319:00“Följande och tjänande” Kol 3:23-24

Sven Hammarberg

December 2019

214:00Symöte
6Fr19:00Hobbyns julfest

Alla välkomna!

1419:00Vi sjunger advents- och julsånger och samlar in en julgåva. Andakt

Jan Henriksson

26To14:00Annandag jul

Marcus Waldemarson

31Ti20:00Nyårsfest

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.