april-1
april-2
april-4
Kors1

September 2019

214:00Symöte
700:00Barnläger
811:00Avslutning på barnlägret

Alla välkomna!

1418:00“Mission – något för mig?”

Jan-Ulrik och Ann-Charlotte Smetana

27Fr18:00Hobby
2818:00“Änglarna”

Kurt Enström
Höstauktion

Oktober 2019

714:00Symöte
11Fr18:00Hobby
1218:00“Vad ger människan hennes värde? Jes 43:4, Jer 31:3”

Mattias Engström, psykolog.
En kväll kring identitet och människovärde.
Fika med möjlighet till frågor och samtal.

25Fr18:00Hobby
2619:00“Hur får jag syn på Jesus?” Joh 9:1-7, 24-39

Martin Helgesson

2718:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.