Vinter3
Vinter2
Vinter1

Att leva i tro

 

 

December 2018

314:00Symöte
7Fr19:00Hobbyavslutning, julfest
1519:00“Bana väg för Herren“

Daniel Ringdahl.
Vi sjunger advents-och julsånger och samlar in en julgåva.

26On14:00Annandag Jul

Värdgruppen ansvarar

Januari 2019

1Ti14:00Nyårsmöte ”I Jesu namn”

Mikael Björkman

519:00Upptakt till böneveckan

Värdgruppen ansvarar

1219:00Böneveckan avslutas
2619:00“Vi är hans folk” Ps 100

Daniel Engelbrekt

2718:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.