april-1
april-2
april-4

 

Länk till Sommarläger

 

Att leva i tro

Juni 2017

2Fr18:30ELM:s årsmöte i Stockholm
1019:00“Vägen sanningen och livet”

Bengt Hjort

30Fr18:00Sommarläger 30/6-2/7

Johannes Lyche och Daniel Engelbrekt
[Klicka här för Program]

Juli 2017

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.