april-1
april-2
april-4

allhelgona2016
Läger i Allhelgona!

Att leva i tro

Oktober 2016

216:00Bibeltimme

Harald Waldemarson

314:00Symöte
7Fr18:00Hobby
818:00Höstauktion

Andakt Värdgruppen

21Fr18:00Hobby
2219:00Olikheter kompletterar till helhet

1 kor 12
Per Modig

3016:00Bibeltimme

November 2016

4Fr00:00Allhelgonaläger 4-6/11

Jonny Bjuremo
Fredrik Smetana

714:00Symöte
18Fr18:00Hobby
1917:00“Luthers liv”

Thomas Nilsson
19 “Luthers undervisning”

2716:00Bibeltimme

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.