april-1
april-2
april-4
Kors1

Oktober 2019

714:00Symöte
11Fr18:00Hobby
1218:00“Vad ger människan hennes värde? Jes 43:4, Jer 31:3”

Mattias Engström, psykolog.
En kväll kring identitet och människovärde.
Fika med möjlighet till frågor och samtal.

25Fr18:00Hobby
2619:00“Hur får jag syn på Jesus?” Joh 9:1-7, 24-39

Martin Helgesson

2718:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

November 2019

414:00Symöte
7To00:00Jaktläger “Vaksamhet och väntan”

Bo Svensson
Ola Johansson

15Fr18:00Hobby
22Fr18:00Hobby
2319:00“Följande och tjänande” Kol 3:23-24

Sven Hammarberg

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.