april-1
april-2
april-4


Korlager2017
Anmäl Dig på: korlager2017@falketorp.se

Att leva i tro


Januari 2017

719:00Upptakt till böneveckan
919:00Samling i Böneveckan

Hult, Irene & N-B

12To19:00Samling i Böneveckan

Rosenberg, Waldemarson

2218:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

2819:00“Din Gud är min Gud”

Rut 1:16
Erik J Andersson

Februari 2017

614:00Symöte
10Fr18:00Hobby
1117:00Årsmöte
1918:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

24Fr18:00Hobby (sportlov)

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.