april-1
april-2
april-4

Välkommen på sommarläger 1-3 juli 2016

Fredag

18:00 Kvällsmat
19:00 Välkommen hit!
“Ta emot Jesus” Joh 1:12                                                                                                Arne Engström
Fika
Aftonbön

Lördag

08:30 Frukost/morgonbön
10:00 “Jesus, centrum för min tro”                                                                           Alve Svensson
10:00  Barnsamling
10:45  Bensträckare
11:00 “Dela/sprida tron på Jesus”                                                                             Alve Svensson
11:00  Barnsamling
12:00 Lunch
13:00 Uteaktiviteter, volleyboll mm
15:00 Fika
16:00 Tid för samtal och bön i mindre grupper
16:00 Barnsamling
17:30 Kvällsmat
19:00 “Inget kan skilja oss från Guds kärlek…”. Rom 8:31-39                  Arne Engström
Fika
Lovsång, aftonbön

Söndag

08:30 Frukost/morgonbön
11:00 Högmässa, Östra Husby K:a
.          Torbjörn Sjöberg/Alve Svensson
13:00 Lunch
14:00 “Guds frid som övergår allt förstånd…” Fil 4:7                                       Arne Engström
Avslutnings fika

Kören Canticum kommer att medverka med sång under lägret.

Anmälan till 0706-74 11 93 eller sommarlager2016@falketorp.se

Pris: 450 kr/person
Familjepris: 1100 kr

 

Att leva i tro

Juli 2016

1Fr00:00Sommarläger

Alve Svensson
Arne Engström
Kören Canticum

Augusti 2016

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.