april-1
april-2
april-4

Att leva i tro

Maj 2016

214:00Symöte
4On18:00Hobbyavslutning

Alla hjärtligt välkomna

1419:00“Den helige Ande – vi blev inte lämnade ensamma!”

Daniel Ringdahl

2218:00Bibeltimma

Harald Waldemarson

2819:00“Dopets betydelse för mig.”

Samuel Persson

3014:00Symöte

Juni 2016

3Fr00:00ELM:s årsmöte i Ängelholm
1119:00Gemenskapskväll

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.