april-1
april-2
april-4


Jaktläger program

Att leva i tro

Oktober 2017

115:00Övning “Vikbolandet sjunger” Falketorp
118:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

214:00Symöte
718:00Höstauktion

Andakt värdgruppen

13Fr18:00Hobby
1515:00Övning “Vikbolandet sjunger” EFS Östra Husby
2118:00Uppsjungning Kuddby k:a “Vikbolandet sjunger”

Övning 14.00

2218:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

27Fr18:00Hobby
2819:00“Guds nåd för mig”

Klag 3:22, 2 Kor 12:9, Ef 2:8,
Simon Ek

November 2017

414:00”Tron – Guds gåva”

Hebr 11:1-3,12:1-3
Samuel Petersson

614:00Symöte
10Fr18:00Hobby
17Fr00:00Jaktläger

Fredrik Smetana
(Se särskilt program)

24Fr18:00Hobby

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.