april-1
april-2
april-4

Att leva i tro

 

December 2017

318:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

414:00Symöte
8Fr19:00Hobbyavslutning, Julfest
918:00Julauktion

Andakt Värdgruppen

26Ti14:00Jesus för mig

Andreas Waldemarson

Januari 2018

114:00Nyårspredikan, “Namnet Jesus”

Jan Henriksson

619:00Upptakt till böneveckan

Värdgruppen ansvarar

2019:00Livets vatten – Guds gåva Joh 4

Anders Månsson

2818:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.