april-1
april-2
april-4
Kors1

Augusti 2019

1To19:00Friluftsmöte

Kvarnberget Arkösund

1719:00Terminsupptakt

Värdgruooen ansvarar

1818:00Bibelsamtal

Harald Waldemarson

2409:00Arbetsdag

September 2019

214:00Symöte
700:00Barnläger
811:00Avslutning på barnlägret

Alla välkomna!

1418:00“Mission – något för mig?”

Jan-Ulrik och Ann-Charlotte Smetana

27Fr18:00Hobby
2818:00“Änglarna”

Kurt Enström
Höstauktion

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.