april-1
april-2
april-4
Kors1

Sommarläger på Falketorp missionsgård 28-30 juni
Jesus vårt hopp!

 

Fredag 28/6 2019

==============

17.30 Kvällsmat

19.00 Välkomsthälsning

Andakt, presentation, sång

Kvällsfika

Aftonbön

Lördag 29/6

==========

8.00 Frukost

9.30 Morgonbön vid flaggstången

“Uppståndelsehoppet” och “Uppståndelselivet”
Lars-Åke Nilsson

Barnsamling och lek

12.30 Lunch

14.30 Bibelvandring i naturen “Ge hoppet vidare”
Rakel Smetana
Fika

17.30 Grillning på Missionsgården

19.00 Kvällsmöte
Jesus vårt hopp! Klag. 3:22-26 – Nils-Bertil Bertilsson
Mission i Asien – Rakel Smetana
Lovsång

Kvällsfika

Söndag 30/6
==========
8.00 Frukost

9.30 Högmässa Häradshammars kyrka
Predikan Lars-Åke Nilsson

12.00 Lunch

13.30 Avslutningsmöte
“Att formas av Jesus” Kol 3:12ff – Nils-Bertil Bertilsson
& “Vad tar just Du med dig från helgen?”

Fika

Anmäl dig till sommarlager@falketorp.se eller till Carolina, tel. 070-1515051

Utförligt program kommer inom kort.

 

Juni 2019

817:0040-årsjubileum för missionshuset. “Herrens nåd varar från släkte till släkte

Henrik Nilsson
Sång kantaten “Den gode herden”
Bildvisning, minnen, kvällsmat

28Fr00:00Sommarläger 28-30/6
Lars-Åke Nilsson
Rakel Smetana
Nils-Bertil Bertilsson
Barngrupper

Juli 2019

18To18:00Friluftsmöte

Kvarnberget Arkösund

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.