april-1
april-2
april-4
Kors1

Välkommen till sommarläger!

Tema: Jesus vårt hopp!

28-30 Juni 2019

Lars-Åke Nilsson

Rakel Smetana

Nils-Bertil Bertilsson

Barngrupper

Anmäl dig till sommarlager@falketorp.se eller till Carolina, tel. 070-1515051

Utförligt program kommer inom kort.

 

Maj 2019

614:00Symöte
10Fr19:00Hobbyavslutning

Alla åldrar välkomna

1119:00“Ropa till Herren” Jer 29:11-14

Andreas Hector

2518:30“Ökenvandringen på 2×40 minuter”

Peter Landgren

Juni 2019

817:0040-årsjubileum för missionshuset. “Herrens nåd varar från släkte till släkte

Henrik Nilsson
Sång kantaten “Den gode herden”
Bildvisning, minnen, kvällsmat

28Fr00:00Sommarläger
Lars-Åke Nilsson
Rakel Smetana
Nils-Bertil Bertilsson
Barngrupper

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.