april-1
april-2
april-4

Att leva i tro

December 2016

2Fr19:00Hobbyavslutning, Julfest
514:00Symöte
1018:00Julauktion

Andakt Värdgruppen

2614:00Hoppas på Jesus

Nils-Bertil Bertilsson

3120:00Nyårsvaka

Januari 2017

719:00Upptakt till böneveckan
2218:00Bibeltimme

Harald Waldemarson

2819:00Möte

Verksamhet

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

  • Samlingar med föredrag och sång
  • Hobby
  • Ungdomsgrupp
  • Bibelstudier för ungdomar
  • Symöten
  • Besöksgrupp på fångvårdsanstalt
  • Bönegrupp
  • Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor. Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.