Aktiviteter

Här bedrivs missionerande verksamhet, som till exempel

Samlingar med föredrag och sång
Hobby
Ungdomsgrupp
Bibelstudier för ungdomar
Symöten
Bönegrupp
Familjeläger, ungdomsläger, barnläger, temadagar m.m.

Verksamheten bedrivs ideellt och finansieras med gåvor.
Föreningen samlar också in medel för mission på andra håll i Sverige samt Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.

© 2020 ELM Falketorp. All Rights Reserved