Hobby

Varannan fredag kl. 18.00 samlas barn mellan 5 och 12 år. Först har vi en samling med alla barnen där vi sjunger och har en andakt.

Sedan går barnen iväg till olika aktiviteter.

De snickrar, pysslar, syr, målar, och några är i köket och ordnar fika. De äldsta barnen kan spela spel.

Nytt för denna termin är att sjunga tillsammans i kör.

Till sist fikar vi och har en gemensam aftonbön. När klockan är 20.00 åker vi hem.

Kontaktperson för hobbyn är:
Jan: 0768948612

© 2020 ELM Falketorp. All Rights Reserved