Läger

PROGRAM Påskläger 2024

Skärtorsdag
19.30 Mässa Häradshammars kyrka
Inkvartering
Kvällsfika
Aftonbön

Långfredag
8.00-8.45 Frukost
8.45 Morgonbön
9.15 Lovsång
9.30 ”Förbundet och själens ankare” Heb 6
Daniel Borg Barnsamling
Paus
Fortsättning Daniel Borg Barnsamling
12.00 Lunch
Påskvandring
15.00 Långfredagsgudstjänst i Häradshammars kyrka
alternativt samtal i grupper
17.30 Kvällsmat
19.00 ”Jesus och Petrus” Mark 14. Daniel Engelbrekt
Fika
Aftonbön

Påskafton
8.00-8.45 Frukost
8.45 Morgonbön
9.15 Lovsång
9.30 ”Korset förändrar allt, men förändrar det ALLT? Även det som jag dagligen står i?”
Mark 15 och Rom 8. Daniel Engelbrekt Barnsamling
Paus
Föredrag 2 Daniel Engelbrekt Barnsamling
12.00 Lunch
14.00 Aktivitet (Idrott mm)
16.00 Fika
18.00 Festkväll
Aftonbön Daniel Borg

Påskdagen
Frukost
Morgonbön
11.00 Påskhögmässa Östra Husby Kyrka
13.00 Lunch och avslutning

© 2020 ELM Falketorp. All Rights Reserved